TAASTUSRAVI.EE

Põhja-Eesti Taastusravikeskus

“Põhja-Eesti Taastusravikeskus on tervishoius 25 aastast kogemust ning tegutseb mitmetes tervishoiu valdkonnas. Tegeleme ambulatoorse eriarstiabi oustamise, töövõimehindamise ning Pelgulinna Tervisekeskuse arendamisega.”

TAASTUSRAVI.EE

Ambulatoorne eriarstiabi

Põhja-Eesti Taastusravikesks osutab ambulatoorset neuroloogia teenust.

Teenust osutatakse aadressil Sõle 16, Tallinn II korrus.

Neuroloogina töötab Põhja-Eesti Taastusravikeskuses dr. Maarika Nurm, kes on tunnustatud neuroloog ning taastusarst. dr. Maarika Nurm on Põhja-Eesti Taastusravikeskuse rajaja ning Eestis ühe suurima taastusravikeskuse ülesehitaja. dr. Nurm kuulub Eesti Taastusrarstide Seltsi ja Ludvig Puusseppa nimelisse Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi. dr. Nurm on kirjutanud erialase raamatu “Insuldi taastusravi” https://www.apollo.ee/insuldi-taastusravi.html.

Dr. Nurme omab lisaks neuroloogi kutsele väga laialdasi teadmisi insuldi ravist ja insuldi taastusravist ning selle korraldusest ning oskab nii patsiente kui nende lähedasi nõustada ravi korralduse osas või teisese arvamuse saamiseks.

TAASTUSRAVI.EE

Pelgulinna Tervisekeskus

Põhja-Eesti Taastusravikeskus arendab ajaloolist Pelgulinna Haiglat, millest kavandatakse uut Pelgulinna Tervisekeskust mis plaanide kohaselt valmib 2021 keskpaigas ning hakkab mängima olulist rolli Eesti taastusravis ning Põhja-Tallinna esmatasandi tervisekeskuse teenuste osutamises.

Keskusesse on kavandatud statsionaarse taastusravi osakond 70 voodikohale, perearstikeskus 12-le perearstile ja neid toetavale meeskonnale, ambulatoorne taastusravi, apteek, abivahendikeskus, kohvik ning muud tugiteenused.

TAASTUSRAVI.EE

Töövõime hindamine

Põhja-Eesti Taastusravikeskus osutab töövõime hindamise teenust Eesti Töötukassale ning töövõime hindamist taotlevatele inimestele üle Eesti. Oleme olnud töövõimehindamise teenuse käivitamise juures ning oluline koostööpartner teenuse arendamisel. Töövõime hindamist korraldab Eesti Töötukassa https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoime-hindamine

Taasturavi.ee

Registreeru

Registreerumine

Koduleht – veebihai.ee