Uued teenused taastusravis

Kaasaaegse taastusravi peamine ja kõige olulisem osa on teraapia  – füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline ravi ning psühholoogiline hindamine, nõustamine ja teraapia. Taastusravi kontseptsioon üldiselt, kuid eelkõige neurorehabilitatsioonis, seisneb  õige ajastusega taasõppimises. Taasõppimise võime  põhineb aju plastilisusel – võimaldades uuesti omandada funktsionaalseid oskusi (igapäeva tegevused ja hakkamasaamine). Ajastamise põhimõte ütleb, et taastusravi on alati efektiivsem varases staadiumis, st. mida varem raviga alustatakse seda suurem on tõenäosus saavutada parim võimalik lõpptulemus.