Tegevusteraapia lõputööde kaitsmine Põhja-Eesti Taastusravikeskuses 11.06.2018

Sel aastal kaitsesid Tallina Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia eriala lõpetajad oma lõputööd tavapärasest teistsuguses formaadis. Põhja-Eesti Taastusravikeskuse suures saalis olid päevaks üleval kümne tudengi A0 suuruses posterettekanded. Komisjoni kuulunud Karin Liljenberg, Mari-Liis Põld ning Kaire Sildver tutvusid ettekannetega ning küsisid küsimusi. Olemine oli pingevaba, kohal olid ka nooremate kursuste tudengid, kes said väärtusliku kogemuse posterettekande esitluse kohta, samuti võimaluse tutvuda meie töökeskkonnaga. Kõik lõputööd said kaitstud, enamik hindele B.

Kaitsmien 2018 -5

Põhja-Eesti Taastusravikeskuses töötav Sigrit Mõik oli üks lõpetajatest, kelle lõputöö teemal “Tegevusteraapia push sündroomiga patsientidele” andis ülevaate sündroomi olemusest, hindamisest ja sekkumistest. Kogutud teadmised on rakendatavad terapeutide igapäevatöös, kuna sündroom avaldub 10-40% insuldipatsientidest. Push sündroomi korral tõukab patsient end igas asendis tugevasti halvatud poole suunas ning avaldab tugevat vastupanu igasugusele kehaasendi korrigeerimisele. Tegevusterapeutilise sekkumisstrateegia aluseks on patsiendile oma keha kesktelje asukoht taas selgeks teha õpetades patsiendile oma keharaskuse kandmist terve kehapoole suunas ja keharaskuse keskteljel hoidmist igapäevategevusi sooritades. Lõputöös kirjeldati ka usaldusväärseid hindamisskaalasid BLS ja SCP, mille kasutuselevõtt annab terapeudile parema ülevaate patsiendi võimekusest. Augustis teeb Sigrit ettekande oma lõputööst ka Põhja-Eesti Taastusravikeskuse kollektiivile korra kuus toimuvas Tarkuse tunnis.