Rehabilitatsiooniteenuste täpsem kirjeldus

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine – tegevusvõime, keskkonna toetuse ja abivajaduse hindamine, tegevuste planeerimine rehabilitatsiooniks ning rehabilitatsiooniplaani kinnitamine.

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine – nõustamine ja juhendamine rehabilitatsiooniplaani elluviimisel juhtumikorralduse põhimõttel.

Rehabilitatsiooniplaani täiendamine – meeskondlik vahehindamiste läbiviimine mitme spetsialisti poolt.

Füsioterapeudi teenus – kliendi maksimaalse liikumise ja tegevusvõime taastamine, säilitamine või arendamine. Füsioterapeudid tegelevad valu vähendamise, vigastuse või puude vältimise ja põhiliikumise taastamisega, et klient saaks olla igapäevaselt võimalikult iseseisev. Teenuse raames tegeletakse kliendi ja tema lähedaste nõustamise ning liikumisabivahendite soovitamise ja kohandamisega. Füsioteraapias kasutame lisaks tavapärastele meetoditele ka Bioness funktsionaalset elektristimulatsiooni ja osalise keharaskuse vähendamisega kõnnitreeningut (BWSTT).

Tegevusterapeudi teenus - tegeletakse igapäevaelu (enesehooldus- ja majapidamistööde)-, töö- ja vabaaja tegevustes toimetuleku parandamisega. Nõustatakse abivahendite ja keskkonna kohandamise alal. Käeteraapias kasutame erinevaid tegevusi ja harjutusi, mis soodustavad käe liikuvuse ja osavuse taastamist ning jõudluse suurendamist. Võimalik on osta tegevusteraapia teenust koduses keskkonnas.

Sotsiaaltöötaja teenus - nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks eesmärgiga toetada edaspidist toimetulekut. Kliendi lähivõrgustiku kaasamine ja informeerimine, avalike teenuste osutajate juhendamine ja koordineerimine (individuaalne, pere – ja grupinõustamine).

Psühholoogi teenus - psühholoog aitab erinevaid vaimse tervise probleeme ära tunda, hinnata ja vajadusel leevendada kas nõustamise või psühhoteraapia abil (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine). Nendeks probleemideks võivad olla näiteks depressioon, ärevus, krooniline valu, stressiga toimetulek, unehäired, sõltuvusprobleemid, leinaga toimetulek, mäluhäired, keskendumisraskused jne. Meie psühholoogid kasutavad kaasaegseid teaduspõhiseid meetodeid, mille hulka kuuluvad kognitiiv-käitumuslikud (muuhulgas teadveloleku- ja lõõgastustehnikad) ja lahenduskeskse teraapia tehnikad, motiveeriv intervjueerimine, muusikaterapeutilised sekkumised jne.

Logopeedi teenus - on vajalik, kui on tekkinud raskused kõnelemisega, kõnest aru saamisega, kirjutamise või lugemisega. Logopeed saab aitada, kuid kõnelemine või teistest inimestest aru saamine on muutunud keeruliseks ning segab igapäevast hakkamasaamist tööl või kodus.

Arsti teenus – terviseolukorra hindamine ja sellest lähtuv nõustamine.

Õe teenus – haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, lähedaste nõustamine, toitumisnõustamine.

Loovteraapia – kunstilises eneseväljenduses sisalduv loomeprotsess aitab inimestel jõuda konfliktide ja probleemide lahendusteni, arendada suhtlemisoskusi, reguleerida käitumist, vähendada stressi, tõsta enesehinnangut ja eneseteadlikkust ning soodustada mõistmist.

Meie asutusse on oodatud kliendid alates 16. eluaastast.

Kaugemalt tulijatele tagame majutuse koos toitlustusega. Kõiki teenuseid pakume nii eesti kui ka vene keeles.

Rehabilitatsiooniteenus ei ole meditsiiniteenus, st et ei toimu igapäevaseid arstivisiite, puudub hooldajateenus, kaasas peavad olema oma ravimid. Ravi, sh taastusravi, vajaduse korral tuleb selle saamiseks pöörduda oma perearsti või eriarsti poole.