Rehabilitatsiooniprogrammid

AS Põhja-Eesti Taastusravikeskusel on varasem kogemus  kolme rehabilitatsiooniprogrammi välja töötamisel ja piloteerimisel: „Südamega edukalt tööle tagasi” (2010), „Insuldijärgselt tööle tagasi” (2011) ja „Neuroloogilise haigusega tööle saamise toetamine” (2012). Kõikide programmide eesmärgiks oli toetada klientide tööle saamist, seetõttu on asutus ja spetsialistid kompetentsed pakkuma praktilise kogemuse baasil rehabilitatsiooniprogrammi teenust.

Loe käimasolevatest programmidest:

  • Tööealisele peaajuinsuldi läbipõdenud inimesele, kes omab töökohta ning haigestumisest on möödunud maksimaalselt kaks aastat:

Rehabilitatsiooniprogramm “Insuldijärgselt tööle tagasi”

  • Tööealisele inimesele, kellel esineb ülajäseme (käe, õla) valu, mis raskendab tööülesannete täitmist:

Tööalase rehabilitatsiooni programm “Töökad käed”