Proteesimine

Esmaproteesid
Amputatsiooni järgselt kui könt on formeerunud ja proteesimiseks valmis, võtab patsiendiga ühendust proteesimeister. Kohtumine toimub kas patsiendi juures kodus, taastusravikeskuses või Tulika 19 asuvas esinduses. Proteesimeister tutvub olukorraga, nõustab patsienti ning võtab proteesi hülsi valmistamiseks köndist jäljendi. Proteesi valmimisel kohtutakse uuesti ning toimub proteesi hülsi proovimine ja proteesi reguleerimine. Alustatakse kõnniharjutustega Põhja-Eesti Taastusravikeskuses.
Esmaproteesi ja kahe kordushülsi eest tasub Eesti Haigekassa, patsiendil on tarvis tasuda 10% omaosalustasu.

Aktiivsed proteesid
Kui patsient on mõnda aega esmaproteesi kasutanud ning selgub, et tema igapäevane aktiivsus, toimingud ning nii elu kui töökeskkond nõuavad kõrgema aktiivsusega proteesi oleme valmis teda aitama läbi kogu tellimise protessi. Esmalt tuleb koostada taastusravi spetsialistide hinnang aktiivsema proteesi vajaduse osas. Hinnangu saamiseks Põhja-Eesti Taastusravikeskuses on kaks võimalust, kas läbi taastusarsti vastuvõtu või läbi rehabilitatsiooniplaani koostamise. Järgmiseks pannakse patsiendi, proteesimeistri ja taastusravi meeskonna koostöö tulemusena kokku aktiivse proteesi projekt kuhu vastavalt vajadusele valitakse komponendid. Projekti alusel esitatakse taotlus ja hinnapakkumine Sotsiaalkindlustusametile (alates 2016) ning peale positiivse vastuse saamist alustatakse proteesi valmistamisega. Järgneb protsess sarnaselt esmaproteesile kus toimuvad nii proteesi proovimised, seadistamised kui ka vajalik väljaõpe.

Biooniline tehnoloogia
Koostöö Rehabilitatsiooniabi, Põhja-Eesti Taastusravikeskuse ja ÖSSUR´i vahel võimaldab pakkuda patsientidele proteesimaailma tipptehnoloogiat. Össur on oma innovaatiliste tehnoloogiatega proteesimaailma teerajajaks.

Meeskonnatöö
Uuringutega on tõestatud meeskonnatöö efektiivsus meditsiinis. Koostöö aktiivravi haigla, spetsialiseerunud taastusravihaigla ja proteesikeskuse vahel annab amputeeritule parima võimaluse olla jälle aktiivne kogukonna liige, osaleda piiranguteta kõikvõimalikes tegevustes perekonna ringis, teha sporti, käia tööl.

Hooldus ja kulumaterjalid
Rehabilitatsiooniab tagab oma valmistatud proteesidele hoolduse vastavalt garantii tingimustele. Kehtiva korra kohaselt vajab protees vähemalt üks kord aastas hooldamist. Vajadusel on patsiendil võimalik tellida kulutarvikuid – kompressioonsukad, silikoonid, proteesi kosmeetika.

Transport
Tavainimese jaoks ei ole transport mingiks teemaks kuid amputeeritutele võib see osutuda ületamatuks probleemiks. Tallinna ja Harjumaa patsientidele tagab Rehabilitatsiooniabi transpordi või külastab patsienti tema kodus. Teiste piirkondade patsientide teenindamine käib üldjuhul kokkuleppel või vastavalt piirkondlikele vastuvõtugraafikutele.

rehabi