Kognitiivne rehabilitatsioon

Kognitiivse ja käitumusliku rehabilitatsiooni eesmärkideks on parandada indiviidi infotöötlusvõimeid ja suurendada tema toimetulekuoskusi kõigis pereelu ja ühiskonnas osalemise valdkondades.

Kognitiivse treeningu eeldus on terapeutiline liit, mis eeldab ka koostööd ja aktiivset osalemist. Kognitiivne treening on eesmärgile suunatud, struktureeritud ja toetub patsiendi tugevustele. Kognitiivse treeninguga tõstetakse patsientide teadlikkust. Kognitiivne treening on eklektiline, eesmärgiks on tõsta patsientide võimeid, õpetada uusi ja kompensatoorseid oskusi, lihtsustada tegevuse planeerimist ja käitumise reguleerimist ning muuta negatiivseid või düsfunktsionaalseid mõtteid ja tundeid.

 1. Funktsioonide taastamine (nt. mälutreening eesmärgiga taastada inimese õppimisvõime)
 2. Funktsioonide kompenseerimine (nt. õpetamine kasutama märkmikku, mnemotehnikaid)

Vaimsed funktsioonid (ICF)

 • tähelepanu
 • mälu
 • psühhomotoorsed funktsioonid
 • emotsioonid
 • taju
 • mõtlemine
 • täidesaatvad funktsioonid
 • kõnefunktsioonid
 • arvutamisoskus
 • tegevuste järjestamine
 • eneseteadvus ja ajataju

Põhja-Eesti Taastusravikeskuses on võimalik läbi viia arvutipõhist kognitiivset treeningut, selleks kasutame süsteeme Foramen ja RehaCom.