Amputatsiooni valukäsitlus

Valu tuleb käsitleda eraldi, vastavalt selle liigile: fantoomvalu, köndivalu, alaseljavalu

amp valu

Suureks abiks on desensitisatsiooni tehnikad, mille kohta vaata näited all olevalt videolt.