Amputatsiooni järgne taastusravi

  • Vaskulaarsetel põhjustel tehtud amputatsioonidest 85% olid hiljem võimelised kasutama proteesi. Nendest ainult 5% kasutab proteesi üle poole päevasest ajast.
  • 5 aasta jooksul peale amputatsiooni, proteesi ja taastusravi saanutest kasutas proteesi ainult 31%.
  • 2 aastat peale amputatsiooni 26% kõndisid proteesiga väljas (tänaval).
  • Ratastooli kasutajate hulk amputatsiooni esimesel aastal on 13%, 5 aasta pärast 39%

Need neli punkti näitavad väga ilmekalt, et amputatsiooni patsiendi taastusravi on ülimalt oluline tema igapäevase iseseisva toimetuleku ja aktiivsuse saavutamiseks. Selle tõttu pakub Põhja-Eesti Taastusravikeskus koostöös Rehabilitatsiooniabi-ga meeskonnatööl põhinevat amputatsiooni eelset ja järgset komplekset teenust.

etapid

Taastusravi meeskonna sekkumine on vajalik igal etapil ning ülimalt oluline on patsiendi koolitus. Igas etapis on fookus erinevatel aspektide.

Patient education

Amputasiooni eelne ja järgne käsitlus on interdistsiplinaarne

Amp meeskond

Amputatsiooni eelse ja järgse taastusraviteenuse pakkumiseks oleme välja koolitanud spetsiaalse meeskonna kes on varustatud kõigi vajalike seadmete ja tehnoloogiatega.