Alajäseme amputatsiooni harjutused

Füsioteraapia mängib olulist rolli pärast amputatsiooni ja proteesimist. Kogemuse põhjal võib öelda, et Eestis on see paljuski jäetud unarusse. 

Proteesi kõnnikoolitusel on mitu eesmärki: aidata amputeeritul kohaneda uute tingimustega, saavutada optimaalne kaal, parandada tasakaalu ja reaktsiooni, taastada optimaalne kõnnimuster, et vähendada kõnniks vajaminevat energiat (amputeeritu kasutab kuni 50% rohkem energiat kui tavainimene). Õpetada igapäevaste tegevuste sooritamist nagu istumast tõusmine, istumine, kõndimine trepist üles ja alla, kõndimine kallakust üles ja alla, kõndimine erinevatel pinnakatetel. Kõik see aitab inimesel taastada oma enesekindlust ja olla jälle aktiivne ühiskonna liige. 

Harjutused on jaotatud nelja peatükki

1. Raskuse ülekandmise ja tasakaalu harjutused
2. spetsiifilised kõnnitreeningu harjutused
3. edasijõudnu harjutused
4. funktsionaalsed harjutused