Профессиональная реабилитация

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon:

 • valmistab teid ette tööeluks;
 • toetab teie tööleasumist või töötamist.

Töö­alase reha­bi­li­tat­siooni vaja­dust hindab ja teenusele suunab Töö­tu­kassa.

Töötukassa tasub kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1 800 eurot aastas.

Vt ka: Tööalase rehabilitatsiooni teenuste HINNAKIRI Põhja-Eesti Taastusravikeskuses.

Meie mees­konda kuu­lu­vad spet­sia­lis­tid

 • füsio­te­ra­peut
 • tege­vus­te­ra­peut
 • taas­tus­ra­vi­arst
 • psühholoog
 • vajadusel psühhiaater
 • logo­peed/eri­pe­da­goog
 • loovterapeut
 • sot­siaal­töö­taja
 • õde

Tööalasele rehabilitatsioonile registreerimine
Tööalast rehabilitatsiooni puudutavate küsimuste korral või teenusele registreerimiseks helistage telefonidel 6390420 või 6390409 (tööpäeviti 09:00-16:00) või kirjutage e-posti aadressile merje.servet@taastusravi.ee