Physiotherapy

Füsioteraapia on taastusravi peamine osa, mille eesmärgiks on taastada patsiendi liigutuslik tegevus, osalemaks võimalikult täisväärtuslikult igapäevaelu tegevustes. Füsioteraapia põhineb kehalistel harjutustel, asendravil, manuaalsetel võtetel ja füüsikalistel meetoditel. Füsioterapeut ning taastusarst koostöös seavad konkreetsed eesmärgid tulenevalt patsiendi probleemist. Füsioteraapias keskendume patsiendi teadlikuse tõstmisele ja aktiivsele kaasamisele, seda nii eesmärkide püstitamisel kui teraapias osalemisel. Ambulatoorne füsioteraapia võib osutuda vajalikuks erinevate haigusseisundite puhul:

  • statsionaarse taastusravi läbinud patsiendi ravi jätkamine
  • ambulatoorselt (insult, traumad, operatsioonid, muud taastusravi vajavad haigusseisundid)
  • erinevad lihasprobleemid (pinged jms)
  • selja-, kaela- ja õlavaevused (ülekoormused, traumad, jms)
  • liigesprobleemid (liigese liikuvus, valu)
  • jäsemete amputatsioonid
  • kasvu eas tekkivad korrigeerimist vajavad seisundid (skolioos jms)

Põhja-Eesti Taastusravikeskus pakub kõiki eelkirjeldatud seisundite taastusravi ning füsioteraapiat. Olenevalt probleemi keerukusest ning haiguse põhjustest kaasatakse raviprotsessi ka muud spetsialistid ning teenust osutatakse meeskondlikult. Lisaks teraapiliste harjutuste läbiviimisele kuulub füsioteraapia lahutamatuks osaks ka patsiendi ning vajadusel ka lähedaste nõustamine ning vajalike abivahendite soovitamine ja kasutama õpetamine. Iseseisvate harjutuste määramine ja õpetamine.