Õpiränne 2011/2012

2011 aasta veebruarikuus käivitus AS Keila Taastusravikeskuse ja Walkergate Park Centre for Neurorehabilitation and NeuroPsychiatry vaheline uus õpirände projekt.

Projektis osalesid kaks füsioterapeuti, neli arsti, psühholoog ja tegevusterapeut.

Projekti põhisuunaks oli erinevatele spetsialistidele uute praktikakogemuste saamine Suurbritannias kus on väga hästi arenenud taastusravispetsialistide koolitusvõrk ning haiglates kasutatakse uusimaid tõenduspõhiseid ravimetoodikaid.

Sarnaselt varasemale projektile õnnestus ka seekordne ettevõtmine täielikult, saades nii mõlema poole osalejatelt igati positiivse tagasiside. Kahe õpirände projekti raames on täiendanud oma teadmisis ja kogemusi kõik Keila Taastusravikeskuse spetsialistid.

Tuginedes saadud kogemustele soovitame kõigile teistele selliste projektide elluviimist, laiendades seeläbi oma silmaringi ning saades uusi kogemusi, teadmisi ja oskusi.