Õpiränne 2010/2011

Koostöös Euroopa Liidu kutseharidusalase koostööpprogrammiga Leonardo da Vinci ning Newcastles asuva Walkergate Park Centre for Neurorehabilitation and NeuroPsychiatry haiglaga viidi 01.06.2010-01.05.2011 läbi AS Keila Taastusravikeskuse spetsialistide täiendkoolitus. Õpirändest võtsid osa füsioteraapia, tegevusteraapia, arstide, logopeedi, õenduse ning psüholoogi eriala esindajad.

Projekt oli vajalik AS Keila Taastusravikeskuse poolt pakutava raviteenuse kvaliteedi tõstmiseks ning kontaktide leidmiseks taastusravi arengu ja tulevaste koolituste tarbeks. Projekti käigus õpetati ja tutvustati AS Keila Taastusravikeskuse spetsialistidele UK-s kasutusel olevaid uusimaid tõenduspõhiseid metoodikaid, samuti tutvuti haigla taastusraviteenuse organisatsiooniga ning seal toimuvate protsesside juhtimisega.

2010 aasta projekt osutus äärmiselt kasulikuks ning õnnestunuks ja seega oleme alustanud ettevalmistustega läbiviimaks sarnane projekt käesoleva aasta sügisel.