Maarika Nurm

Maarika2

Neuroloog Maarika Nurm alustas 23 aastat tagasi Põhja-Eesti Taastusravikeskuse arendamisega, mis on täna töökohaks 150le inimesele. Olles noorte kolleegide suunajaks ja innustajaks paraneb tänu interdistsiplinaarsele meeskonnale oluliselt u 1000 inimese haigusjärgne elukvaliteet aastas.

Taastusravi valdkonna entusiastina ja kaasaegse insuldi ravimetoodika juurutajana on ta tegev rahvusvahelistes insuldi ühingutes ning hinnatud koolitaja Eestis ja mujal.

9789949881079

“Millest räägib käesolev raamat? Kirjeldatakse teaduslikult põhjendatud ravimetoodikad, mida insuldi taastusravi meeskonna erinevad spetsialistid täna kasutavad. Samuti ravimetoodikad, mida Eestis veel palju või üldse ei kasutata, kuid tõenäoliselt lähiaastatel kasutust leiavad.

Raamatu koostamisel on kasutatud teaduskirjandust, ülemaailmsete neurorehabilitatsiooni kongresside materjale ja tunnustatud ravikeskuste kogemusi. Neuroteadused arenevad kiiresti. Raamat kajastab praegust olukorda ega pürgi absoluutse tõe poole.” Maarika Nurm