Insuldi taastusravi. Maarika Nurm

Millest räägib käesolev raamat? Selle raamatu koostamisel on kasutatud teaduskirjandust, materjale erinevatelt ülemaailmsetelt neurorehabilitatsiooni kongressidelt ja tunnustatud ravikeskuste kogemusi. Seda käsitletakse läbi Põhja-Eesti Taastusravikeskuse aastatepikkuse praktilise kogemuse sõela. Kirjeldatakse teaduslikult põhjendatud ravimetoodikad, mida insuldi taastusravi meeskonna erinevad spetsialistid täna kasutavad. Samuti ravimetoodikad, mida Eestis veel palju või üldse ei kasutata, kuid tõenäoliselt lähiaastatel kasutust leiavad. Teadusuuringuid tehakse neurorehabilitatsioonis väga palju ja neuroteadused arenevad kiiresti. Raamat kajastab praegust olukorda ega pürgi absoluutse tõe poole.

Insuldi taastusravi raamat