Insuldi taastusravi. Maarika Nurm

Millest räägib käesolev raamat? Selle raamatu koostamisel on kasutatud teaduskirjandust, materjale erinevatelt ülemaailmsetelt neurorehabilitatsiooni kongressidelt ja maailma tunnustatud ravikeskuste praktilisi kogemusi. Kõike seda käsitletakse läbi Põhja-Eesti Taastusravikeskuse aastatepikkuse praktilise kogemuse sõela. Ära on toodud teaduslikult põhjendatud ravimetoodikad, mida kasutavad insuldi taastusravi meeskonna erinevad spetsialistid praegu, kuid ka need ravimetoodikad, mida Eestis veel väga laialdaselt või üldse ei kasutata, kuid mis lähematel aastatel kindlasti kasutust leiavad. Teadusuuringuid tehakse neurorehabilitatsiooni alal väga palju ja neuroteadused arenevad kiiesti, seega kajastab see raamat praegust olukorda ega pürgi absoluutse tõe poole.

Insuldi taastusravi raamat