Ettevõttest

AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus (endise nimega AS Keila Taastusravikeskus) on kaasaegse neuroloogilise taastusravi suuna rajaja Eestis. Alates keskuse rajamisest kuni tänaseni oleme keskendunud tõenduspõhiste ravimeetodite juurutamisele ning arendamisele.

Raviprotsesside kujundamisel lähtume kaasaegsetest kontseptsioonidest ning metoodikatest. Statsionaarses ravis keskendume varajasele ning intensiivsele taastusravile – kaks võtmetegurit eduka ravi tagamisel.

Põhja-Eesti Taastusravikeskuses oleme uhked oma väga hästi komplekteeritud taastusravi meeskonna üle, meie keskuses ei ole puudu spetsialistidest ja terapeutidest kelle tähelepanu komplekssed ning keerukad ravijuhtumid vajavad. Meeskonnatöö ei ole meie asutuses lihtsalt sõnakõlks vaid igapäevane praktika ja harjumus. Läheneme igale patsiendile personaalselt, koostame individuaalse raviplaani ning võtame seejuures arvesse ka patsiendi ja tema lähedaste seisukohti. Statsionaarses taastusravis kaasame raviprotsessi pereliikmed ning tegeleme aktiivselt nõustamisega.

Allpool on kättesaadavad Põhja-Eesti Taastusravikeskuse tegevusaruanded
Tegevusaruanne 2012
Tegevusaruanne 2013
Tegevusaruanne 2014

Ettevõtte põhiväärtused

Areng ja õppimine
Aktiivsus ja edasipüüdlikkus
Töökus ja usaldusväärsus
Hoolimine ja inimlikkus

Missioon

Põhja-Eesti Taastusravikeskuse missioon on võimaldada patsiendile inimväärsem tulevik läbi teaduspõhise taastusraviteenuse pakkumise ja valdkonna arendamise.

Visioon

Põhja-Eesti Taastusravikeskuse visioon on olla Eesti suurim ja mainekaim komplekse teaduspõhise taastusraviteenuse osutaja.

Struktuur

Struktuur