Tegevusteraapia igapäevases keskkonnas

Igapäevaelutegevustega hakkamasaamine sõltub alati keskkonnast. Keskkond võib tegevustega hakkamasaamist kas soodustada või pärssida.

Kliendi igapäevane keskkond hõlmab kodu, töö/õppekohta ja kõiki muid kohti, kus klient igapäevaselt tegutseb.

Kodune taastusravi igapäevases keskkonnas sisaldab erinevate taastusravi meeskonna liikmete (tegevusterapeut, füsioterapeut, psühholoog, logopeed) koduvisiite vastavalt kliendi vajadustele. Eesmärgiks on kliendi iseseisvuse suurendamine igapäevases keskkonnas, kliendi ja ta lähedaste nõustamine ning soovituste andmine kodu kohandamiseks.

Tegevusteraapia igapäevases keskkonnas sisaldab:

  • Enesehooldustoimingute (söömine, hügieenitoimingud, esteetiline kehahooldus, tualetitoimingud, riietumine) harjutamist iseseisvuse suurendamiseks, vajadusel kompensatoorsete tehnikate õpetamist;
  • Majapidamistööde (söögivalmistamine, poeskäimine, koristamine, pesupesemine) harjutamist, vajadusel kompensatoorsete tehnikate õpetamist;
  • Finantstoimingute harjutamist (N: arvete maksmine, erinevate näitude (vee, elektri) ülesmärkimine ja teatamine, kuu eelarve koostamist ja järgimist);
  • Nõustamist keskkonna kohandamiseks, abivahendite soovitamine (aitame valida vastavalt kliendi vajadustele vajaminevat ja sobivaimat abivahendit);

NB! Terapeut ei paigalda abivahendeid!!

  • Rollid peres, sotsiaalses keskkonnas (N: laste eest hoolitsemine, lähedaste hooldamine);
  • Erinevates keskkondades liikumise ja orienteerumise harjutamine (N: ühistranspordi kasutamine)

Teenust on võimalik saada 2 viisil:

  1. Rehabilitatsioonisüsteemi raames – kliendil peab olema kehtiv rehabilitatsiooniplaan, kus on ära märgitud tegevusteraapia vajadus igapäevases keskkonnas;
  2. Tasulisena – klient ise tasub tegevusteraapia teenuse eest (hinda vaata hinnakirjast).

Pakume tegevusteraapia teenust Tallinnas või selle lähiümbruses elavatele klientidele.

Teenuse saamiseks võta ühendust sotsiaaltöötajaga telefonil 6390 409 või e-posti teel merje.servet[at]taastusravi.ee