Mälu ja mõtlemine

Kliinilise neuropsühholoogi töövaldkonda kuulub kõik see, mis on seotud ajuga- eelkõige mõtlemise-, tähelepanu- ja mäluprotsessidega. Neuropsühholoog uurib ja hindab nii vestluse kui testide abil mälu-, taju- ja mõtlemisprotsesse, tähelepanu ning keskendumisvõimet, probleemilahendusoskusi ja üldist intellektuaalset võimekust.

Neuropsühholoogi poole pöördumise põhjused on tihtipeale seotud mälu halvenemisega- kui tunnete et on raske keskenduda, esineb unustamist rohkemal määral kui varem, lähedased on hakanud märkama kummalist käitumist või teie mõtlemisvigadele tähelepanu juhtima. Spetsialisti abiga on võimalik välja selgitada, kas tegemist on näiteks normaalse vananemisega seotud muutustega või viitavad sümptomid mõnele neuroloogilisele või psühhiaatrilisele häirele.
Neuropsühholoogi juurde võiksid tulla ka inimesed, kellel on juba diagnoositud mõni neuroloogiline haigus, nt peale peaaju insulti, ajutraumat vms. Vajadusel saab spetsialist läbi viia konsultatsiooni ka haige pereliikmetele või lähedastele ning koostöös nendega välja töötada sobivad sekkumismeetodid probleemidega tegelemiseks.
Lisaks hindamisele teostab psühholoog vajadusel ka treeningut nende erinevate võimete parendamise eesmärgil. Selleks kasutatakse erinevaid tehnikaid nagu paber-pliiats ülesanded, mõtlemisülesanded, vastavad arvutiprogrammid.