Kodu ja abivahendialane nõustamine

Ümbritsev keskkond võib meie igapäevaseid tegevusi nii soodustada kui ka takistada. Erivajadustega inimesed puutuvad sageli kokku keskkonnast tingitud piirangutega. Sageli on neid piiranguid võimalik eemaldada kas keskkonda kohandades ja/või kasutades abivahendeid.

Kodukohandusi vajavad nii füüsilise puudega kui ka kognitiivse defitsiidiga inimesed.
Füüsilise puude korral on oluline tagada liikumiseks ja manööverdamiseks vaba ruumi olemasolu, liikumise ohutus ja tugi (N: kuidas saab magamistoast tualetti, vannituppa, kööki jne.); väga tihti on abi tehnilistest abivahenditest nagu liikumisabivahendid (ratastoolid, rulaatorid), enesehooldustoiminguid soodustavad abivahendid (N: potitool, tualettpotikõrgendus, dušitool, pesemise abivahendid, söömisabivahendid, riietumisabivahendid jne), majapidamistöid soodustavad abivahendid (N: söögivalmistamise abivahendid) jne.
Kognitiivsete erivajaduste korral on olemas viise, mis aitavad inimesel paremini toime tulla, näiteks vähendada negatiivseid stiimuleid (aidata saavutada kontrolli ümbritseva üle) ja suurendada positiivseid stiimuleid (luua keskkond, mis vastab inimese võimetele). Täpsemat nõu oskab selle kohta anda tegevusterapeut.

Koduse keskkonna kohandamisel lähtutakse konkreetse inimese erivajadustest, võimaluse korral külastab tegevusterapeut patsiendi kodu, et pakkuda välja parimaid lahendusi.

Kodukohandusel ja abivahendite soovitamisel teeb tegevusterapeut koostööd sotsiaaltöötajaga, kes aitab planeerida rahalisi ressursse.