Insuldijärgne käeteraapia programm

Motoorne kahjustus on väga sagedane insuldi tagajärg. Käe halvatus takistab patsiendil sooritada eesmärgipäraseid tegevusi. Tegevusterapeudid kasutavad erinevaid vahelesekkumisemeetodeid parandamaks käe liikuvust ja selle kaudu meelepäraste tegevuste sooritamist.

Meie kogemuste ja kutsetunnistusega tegevusterapeudid pakuvad eriprogrammi aitamaks patsientidel parandada käe liikuvust.

Kasutame kaasaegseid teaduslikke lähenemisi (N: Ameerika Tegevusterapeutide Liidu 2016.a. välja antud juhiseid) käe liikuvuse parandamiseks:

  • Suure kordusega tegevuste sooritamine (keeles Repetitive Task Practice) – treeninglähenemine, mis sisaldab eesmärgipäraseid isikupärastatud tegevusi sagedaste kordustega;
  • Käe kasutamise piiramise teraapia (keeles Constraint-Induced Movement Therapy)- treeningmeetod, mille puhul „terve” käe liikuvust piiratakse kuni 90% ulatuses ärkveloleku ajast, et sundida patsienti oma igapäeva tegevusi sooritama halvatud käega; lisaks igapäevategevuste sooritamisele koostatakse patsiendile ka intensiivne suure korduste arvuga programm halvatud käe treeninguks;
  • Peegelteraapia (keeles Mirror Therapy) – selles teraapia asetatakse patsiendi ette lauale peegel, nii et halvatud käsi jääb peegli taha ja patsient jälgib peeglist oma „terve käe” liikumist; see teraapia loob illusiooni, kus „terve käe” liigutused kantakse üle halvatud käele;

Kombineerime neid teraapiameetoeid erinevate kognitiivsete strateegiatega nagu:

  • Mentaalne praktika – meetod, kus patsient kujutab ette kuidas ta mingit konkreetset tegevust teeb (ilma tegelike liigutusteta);
  • Virtuaalne reaalsus – erinevate arutipõhiste interaktiivsete multisensoorsete eesmärgipäraste tegevuste harjutamine virtuaalses keskkonnas.

Lisaks kasutame traditsioonilisi käeteraapia meetodeid nagu:

  • Erinevad lihasjõudlust parandavad tegevused;
  • Erinevad täpsust parandavad tegevused;
  • Pehmekoeteraapia lihaspigete vähendamiseks;
  • Funktsionaalne elektristimulatsioon lihaste tugevadamiseks.

Insuldijärgse käeteraapia programmiga liitumiseks tuleb kõigepealt pöörduda taastusraviarsti poole, registreerida saab end ambulatoorse osakonna sekretäri telefonil 6390 420