Psühholoogi teenus

Kliiniline psühholoog tegeleb emotsionaalsete ja psühholoogiliste probleemide hindamise, sekkumise ja ennetamisega (nt depressiooni ja ärevuse, kroonilise valuga toimetulek, stressitaluvuse suurendamine, läbipõlemise ennetamine, toimetulek leinaga, sõltuvusprobleemid, unehäired).
See tähendab, et psühholoog aitab erinevaid vaimse tervise probleeme ära tunda, hinnata ja vajadusel leevendada kas nõustamise või psühhoteraapia abil.

Olukordi, mil tunnete, et vajate ärakuulamist ja asjatundlikku toetust, võib olla palju. Psühholoogi poole võiks pöörduda, kui tunnete tihti ärevust ja/või masendust, teil on raskusi uinumisel, olete pikemat aega kergesti ärrituv, suhted lähedastega on muutunud pingeliseks, meeleolu kõigub rohkem kui tavaliselt, tunnete lootusetust või esineb muid meeleolu- ja/või ärevushäiretele iseloomulikke tunnuseid.
Depressiooni ja ärevushäiretega tegelemiseks kasutavad keskuse psühholoogid kognitiiv-käitumuslikke tehnikaid (mh teadveloleku – ja lõõgastustehnikad), motiveerivat intervjueerimist, probleemilahendusteraapiat jm kaasaegseid teaduspõhiseid meetodeid.

 

Kliinilise neuropsühholoogi töövaldkonda kuulub kõik see, mis on seotud ajuga- eelkõige mõtlemise-, tähelepanu- ja mäluprotsessidega. Neuropsühholoog uurib ja hindab nii vestluse kui testide abil mälu-, taju- ja mõtlemisprotsesse, tähelepanu ning keskendumisvõimet, probleemilahendusoskusi ja üldist intellektuaalset võimekust.

Neuropsühholoogi poole pöördumise põhjused on tihtipeale seotud mälu halvenemisega- kui tunnete et on raske keskenduda, esineb unustamist rohkemal määral kui varem, lähedased on hakanud märkama kummalist käitumist või teie mõtlemisvigadele tähelepanu juhtima. Spetsialisti abiga on võimalik välja selgitada, kas tegemist on näiteks normaalse vananemisega seotud muutustega või viitavad sümptomid mõnele neuroloogilisele või psühhiaatrilisele häirele.
Neuropsühholoogi juurde võiksid tulla ka inimesed, kellel on juba diagnoositud mõni neuroloogiline haigus, nt peale peaaju insulti, ajutraumat vms. Vajadusel saab spetsialist läbi viia konsultatsiooni ka haige pereliikmetele või lähedastele ning koostöös nendega välja töötada sobivad sekkumismeetodid probleemidega tegelemiseks.
Lisaks hindamisele teostab psühholoog vajadusel ka treeningut nende erinevate võimete parendamise eesmärgil. Selleks kasutatakse erinevaid tehnikaid nagu paber-pliiats ülesanded, mõtlemisülesanded, vastavad arvutiprogrammid.

12.09-12

Põhja-Eesti Taastusravikeskuses pakume nii eesti- kui ka venekeelset psühholoogi teenust.

Kuidas tulla psühholoogi vastuvõtule?

Ravile on võimalik tulla nii Haigekassa- kui ka omarahastusel.

Ravikindlustatud isiku Haigekassa poolt rahastatavale teenusele on vajalik esmalt pere- või eriarsti poolt väljastatud saatekiri taastusarstile, kes hindab teraapia vajadust ja määrab vajalikud teenused.

Saatekirja nõue puudub, kui soovite pöörduda vastuvõtule omarahastusel, vt hinnakiri.

Teenusele registreerumiseks helistage 6390420 (09:00-16:00) või kirjutage e-posti teel registratuur@taastusravi.ee.