05.05.2013 Pressiteade

Eesti Taastusarstide Seltsi liige Egle Seppo sõnul väheneb ambulatoorse taastusravi kättesaadavus drastiliselt. «Seoses Eesti Haigekassa raviteenuste rakendustingimuste ning hinnakirja muutmisega 1. märsist väheneb ambulatoorse taastusravi kättesaadavus kuni 38 protsenti. Haigekassa on küll suurendanud  ambulatoorsete vastuvõttude koguarvu, kuid on vähendanud oluliselt ravijuhu hinda, mistõttu halveneb järsult ravi kvaliteet ning väheneb tegelik kättesaadavus,» teatas Seppo.

ETASi algatatud uute raviteenuste väljatöötamise algeesmärgiks oli taastusravisüsteemi korrastamine. Uue regulatsiooni kohaselt peaks kerge liikumishäirega patsiendid saama ravi ambulatoorselt, mitte statsionaarselt.

Ambulatoorse taastusravi põhisisuks on füsioteraapia, vähemal määral lisanduvad sellele tegevusteraapia ning logopeedi ja psühholoogi poolt läbiviidud teraapiad.

Kuni esimese märtsini sisaldas keskmine haigekassa poolt tellitud ravijuht kolm tundi ülalmainitud teenuseid, kuid nüüd vaid 2,1 tundi.

«Tekkinud olukorras on muutunud küsitavaks ambulatoorse ravi mõttekus, sest 70 euro eest ei ole sisuliselt võimalik pakkuda ravi, vaid paremal juhul konsultatsiooni,» ütles Seppo, kelle sõnul on ka käesoleva ravijuhu hinnaga välistatud võimalus, et vähemkomplitseeritud juhtumite ravimine võiks toimuda ambulatoorselt, mis kokkuvõttes on ka riigile endale odavam.

Uue regulatsiooni jõustamise tingimuste osas on ETAS pidevalt väljendanud oma rahulolematust ning saatnud korduvaid märgukirju haigekassale, märkimaks, et plaanitavad muudatused ei ole kooskõlas valdkonna arengukava, hea praktika ega erialaseltsi arvamusega.

ETAS on kindlal seisukohal, et käesolev tegelikkus tõrjub tagaplaanile arstliku mõtlemise ja tõenduspõhiste teadmiste rakendamise võimaluse ning halvendab oluliselt ravi kättesaadavust, kuna sisuliselt on ambulatoorne taastusravi muudetud konsultatsiooniks, mitte raviks.

http://www.ohtuleht.ee/516082/ambulatoorse-taastusravi-kattesaadavus-vaheneb-drastiliselt

http://tervis.postimees.ee/1192364/arstid-kokkuhoid-jatab-inimesed-taastusravita