Программа реабилитации травмы спинного мозга

Seljaaju kahjustusega patsiendi taasturavi programmi kuulub:

  • spastilisuse käsitlemine
  • käte halvatuse puhul funktsiooni parandamine
  • ratastooli kasutamise õpe, individuaalse ratastooli valimine
  • lokomotoorne treening
  • erinevate abivahendite kasutamise õpe
  • funktsionaalse elektristimulatsiooni kasutamine veloergomeetril
  • seksuaalprobleemide nõustamine
  • neurogeense kusepõie ja soolepidamatuse käsitlemine
  • edasise taastusravi planeerimine, edasiste eesmärkide dokumenteerimine
  • meeskonna koosolekud nii patsientide sugulastega kui patsiendiga, võimalikult adekvaatse prognoosi edastamine

Kui on diagnoositud seljaaju läblõike – sündroom, mis on neuroloogile neuroloogilisel uurimisel väga arusaadav, siis peab patsienti juba taastusravi alguses teavitama, et tuleb hakata adapteeruma uue eluga ratastoolis, sest on väga tähtis, et patsient hakkaks õppima iseseisvat toimetulekut. Seljaaju läbilõike sündroomi on haigele võimalik tõestada esilekutsutud potentsiaalide uuringuga ning ka transkraniaalse magnetuuringuga kus on võimalik hinnata juhteteede intaktsust. Kindlasti vajab patsient sellise olukorra aktsepteerimiseks aega ja psühholoogilist toetust vajab nii patsient kui ka tema pereliikmed.