Программа реабилитации после ампутация

Programm on mõeldud patsientidel, kellel on vigastusest või haigusest tingitud jäseme kaotus. Jäsemeproteesi taastusravi eesmärgiks on saavutada ohutult ja minimaalse lisa energiakuluga maksimaalne iseseisvus. Individuaalne rehabilitatisooni programm võtab arvesse patsiendi amputatsiooni eelse elustiili, ootused ja meditsiinilised piirangud. Amputatsiooni tase, füüsiline ja psühholoogiline konditsioon ja sotsiaalne keskkond mõjutavad oodatavat funktsionaalse iseseisvuse taset. See kuidas inimene peale amputatsiooni kõndima saab oleneb suuresti amputatsiooni eelsest liikumisvõimest ja kas:

 • haigel on olnud halvatus
 • haigel on madal aeroobe võimekus südamehaiguse tõttu
 • haigel on tasakaaluhäired juba enne amuptatsiooni (insult, vestibulaarsed probleemid)
 • haige on dementne
 • haigel on raske nägemishäire

Haigete kontingent kes vajavad amputatsiooni jaguneb peamiselt

 • noored inimesed peale traumat – üldjuhul hea füüsiline võimekus ja funktsionaalne paranemine on kiire
 • veresoonkonna haigustega eakad patsiendid – üldjuhul kombineeritud kaasuvate patoloogiatega (diabeet, retionopaatia, jne)
Interdistsiplinaarne meeskond

Patsiendi taastusravile saabudes teostab interdistsiplinaarse meeskond patsiendi põhjaliku hindamise. Peale hinnangu valmimist, viiakse läbi meeskona koosolek ravi koordineerimiseks, töötatakse välja individuaalne raviplaani, määratakse rehabilitatsiooni eesmärgid ja kestvus. Sõltuvalt patsiendi vajadustest võivad interdistsiplinaarse meeskonna hulka kuuluda taastusarst; neuroloog; õde; juhtumikorraldaja; füsioterapeut, tegevusterapeut; psühholoog; proteesitehnik.

Põhjalik ravi lähenemine

Ravil viibimise ajal saavad patsiendid erinevaid teraapiad – individuaalne füsioteraapia, tegevusteraapia ja psühhoteraapia. Tagamaks optimaalset taastumist ja naasmist tööle, koju, ühiskonda hõlmab taastusravi protsess järgmisi sekkumisi:

 • põhjalik liikumise õpetus
 • muudatused ja kohandused igapäevaelu tegevustes
 • proteesimisele eelnevad harjutusi ja mobiilsustreening
 • proteesi proovimised ja kohandamised
 • operatsioonijärgne hooldus
 • haavahooldus
 • kogemusnõustamine (viib läbi sarnase protsessi edukalt läbinud patsient)
 • patsiendi ja perekonna tugigrupid
 • naasmine ühiskonda
 • suunamine proteesitehnikule, tuleviku proteesi vajaduste hindamiseks
 • väga tähtis on köndi sidumine, et väheneks turse ja köndi kuju formeeruks proteesi sobitamiseks võimalikult heaks
 • vaja on säilitada või saavutada hea kardiovaskulaarne treenitus – teha hingamisharjutusi, köndiga õigesti võimelda, õppida kiiresti iseseisvalt siirduma ja abivahendiga kõndima, treenida rööbaspuudel
 • tegevusterapeut õpetab abivahendeid kasutama
 • psühholoog aitab depressiooni ja ärevushäire puhul
Patsiendi arengu ja hooldusvajaduse hindamine

Interdistsiplinaarse meeskond viib iga nädal läbi koosoleku, et arutada ja hinnata patsiendi edusamme ja hooldusvajadust.

Pere kaasamine

Pereliikmeid julgustatakse aktiivselt osalema patsiendi taastusravis. Koostöös meeskonnaga viiakse omaksed kurssi patsiendi seisundi ja taastusravi arenguga, arutatakse läbi ja tehakse vajalikud ettevalmistused patsiendi väljakirjutamiseks.

Juhtumikorraldaja roll

Juhtumikorraldaja on vahelüliks perekonna ja patsiendi interdistsiplaanrse meeskonna vahel, kes hoiab perekonda kursis taastusravi arenguga ning aitab teha ettevalmistusi patsiendi väljakirjutamiseks.

Patsiendi ja omaste koolitus:

Taastumisprotsessi toetamiseks viiakse vastavalt vajadusele läbi erinevaid koolitusi: dieet,  diabeetilise jala hooldus, proteesi hooldus, naha hooldus, riskifaktorite tuvastamine ja tüsistuste ennetamine, abivahendite kasutamine, turse käsitlemine, puhkuse ja vaba-aja tegevused.